Tato webová stránka používá cookies

Pro zlepšení služeb používáme cookies. Přečtěte si více o tom, jak cookies používáme a jak je můžete případně odmítnout.

Věřím, že přirozenou součástí každého člověka je potřeba rozvíjet se a stávat se tak sebevědomou bytostí, která svobodně a s radostí utváří a prožívá svůj život.
Vždy je pouze na nás, zda tomuto vnitřnímu volání nasloucháme a kráčíme mu vstříc... Abychom  dokázali více přijmout sami sebe, abychom mohli být co nejvíce sami sebou bez ohledu na okolnosti.

Individuální sebezkušenost má jisté podobnosti s individuální terapií, v zásadě se ale blíží seberozvojovému kurzu.  Klient přichází pravidelně a zároveň dle svých potřeb na předem dohodnuté schůzky, kde získává bezpečný prostor k tomu, aby se věnoval sobě a svému životu. Obvykle však nepřichází s konkrétní těžkostí či problémem, které by potřeboval akutně řešit. Přesto během těchto setkání dochází ke osobnostnímu posunu díky rozvoji emoční zralosti klienta a jeho kompetencí tak, jako tomu bývá při psychoterapii. 

S klientem obvykle pracuji podobně jako při terapeutickém sezení. Při společném rozhovoru se snažím vytvářet bezpečné a laskavé prostředí, které klientovi umožní prozkoumávat témata, jež jsou pro něj důležitá. Postupně pomáhám klientovi podívat se hlouběji do svého nitra a zpracovávat to, co zde nachází. 

Příležitostně nabízím klientovi také možnost využití prožitkových aktivit vycházejících z expresivních terapií a přístupů, které uplatňují přímý prožitek (např. arteterapie, bodyterapie, imaginace). Proběhlou zkušenost následně klientovi pomohu zpracovat a ukotvit tak, aby pro něj byla co nejvíce přínosná a podporující. 

Může se stát, že se v průběhu aktivity otevře téma, které je pro klienta nečekaně významné a třeba i hodně bolavé. V tomto okamžiku pomáhám téma hlouběji prozkoumat a podpořit teraputický efekt společné práce.

Cílem sebezkušenosti je lépe se poznat, pochopit a také plněji a otevřeněji prožívat svůj život.

oddělovačÚhrada

Náš společně strávený čas má svou hodnotu.

Konzultace poskytuji na přímou platbu, nehradí je zdravotní pojištění. Výhodou je možnost anonymity a dostupné objednací termíny. 

Aktuálně klienti VZP mohou za mé služby čerpat příspěvek z programu "Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory" 500Kč za sezení v celkovém počtu 10 sezení (celkem tedy pojišťovna proplatí až 5 000 Kč). Klient musí mít před prvním sezením vystavený „Poukaz pro klienta“ (dále jen „Poukaz“). O jeho vystavení se žádá VZP ČR prostřednictvím e-mailu: opatrujse@vzp.cz nebo osobně na klientském pracovišti VZP ČR. Více informací naleznete na https://dusevnizdravi.vzp.cz/.

Cena sezení - 50 min / 900 Kč  

Platbu je možné provést osobně či po domluvě bankovním převodem na účet uvedený v kontaktech (do poznámky uvedete své jméno).

Potřebujete pomoci?

Neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.