Tato webová stránka používá cookies

Pro zlepšení služeb používáme cookies. Přečtěte si více o tom, jak cookies používáme a jak je můžete případně odmítnout.


Ve své soukromé praxi nabízím individuální sezení v rámci psychologického poradenství a psychoterapie pro dospělé a dospívající od 18 let

Někdy klient přichází s jasně daným a ohraničeným tématem ze svého života, které chce v rámci několika málo sezení vyřešit. V tom případě mluvíme o poradenství. Pokud je však oblast širší a řešení je spojené s většími životními  a osobnostními změnami, nacházíme se již na poli psychoterapie. Někdy je však hranice mezi poradenstvím a psychoterapií méně zřetelná.

Není nutné přesně vědět, kterou ze služeb chcete využít. Spíše mě bude zajímat, co vás ke mně přivádí, co byste chtěl/a změnit. Společně se dohodneme na počtu prvotních setkání (u terapie 6-8 sezení) a po této době spolu zhodnotíme, co se změnilo, co se ještě změnit má a jak bude případně vypadat další společná práce. Je třeba počítat s tím, že hluboké změny vyžadují svůj čas a také ochotu aktivně prozkoumávat své prožívání a nejrůznější temná zákoutí svého nitra


"Přímá cesta z temnoty vede jejím středem."


Můj styl práce vychází z principů na osobu zaměřené psychoterapie C. R. Rogerse. Jde tedy primárně o rozhovor, kdy klientovi poskytuji bezpečný prostor pro pojmenování a zpracování náročných témat. Vždy se snažím, abych klientovi věnovala svoji plnou pozornost a empatii. Během sezení využívám flexibilně také techniky z jiných směrů, které se v danou chvíli mohou ukázat jako efektivní. Slouží především k uvědomění, vyjádření a transformaci emočních vzorců. Čerpám z terapie zaměřené na emoce, mindfulness, focusingu, vedených imaginací aj.

Sezení vnímám jako společnou cestu, na které klienta doprovázím, přičemž průběžně ukazuji možné odbočky či zastavení, které může být užitečné využít. U mě nenajdete žádný přesný postup či plán, který Vás změní. Krůček po krůčku budete ale objevovat a proměňovat sami sebe. Na této cestě je pro mě podstatné navázání a prohlubování bezpečného a otevřeného terapeutického vztahu s klientem, naplněného respektem a laskavostí.
oddělovačÚhrada

Náš společně strávený čas má svou hodnotu.

Konzultace poskytuji na přímou platbu, nehradí je zdravotní pojištění. Díky tomu je možné vystupovat i anonymně.

Cena sezení - 50 min / 900 Kč  

Platbu je možné provést osobně či po domluvě bankovním převodem na účet uvedený v kontaktech (do poznámky uvedete své jméno). Při pozdějším zrušení sezení než je 24h předem, účtuji storno poplatek ve výši poloviny ceny sezení.

Aktuálně klienti VZP mohou za mé služby čerpat příspěvek z programu "Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory" 500Kč za sezení v celkovém počtu 10 sezení (celkem tedy pojišťovna proplatí až 5 000 Kč). Klient musí mít před prvním sezením vystavený „Poukaz pro klienta“. O jeho vystavení se žádá VZP ČR prostřednictvím e-mailu: opatrujse@vzp.cz. Více informací včetně dalších podmínek čerpání naleznete na https://dusevnizdravi.vzp.cz/

Příspěvek na "Duševní zdraví" od pojišťovny ČPZP (2 500 Kč na 5 sezení) je také možné čerpat za sezení u mě za standardních podmínek čerpání příspěvků. Více zde: https://www.cpzp.cz/preventivni-program/73

Příspěvek Psychoteraputické poradenství nabízí také v rámci preventivních programů také ZPMV (400Kč na sezení, max 10 sezení). Více zde: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/psychoterapeuticke-poradenstvi.

Potřebujete pomoci?

Neváhejte se na mě obrátit.